Alles over de Euribor: dagelijkse en historische waarde | iBesparingen (2023)

Euribor-evolutie

In deze grafiek kunt u de variatie van de Euribor in de afgelopen jaren raadplegen, de gegevens van de index vergelijken en trends identificeren waarmee uOntdek de beste maand om uw variabele hypotheek af te sluiten.

Wat is de Euribor?

Hijeuriboris een referentie-index waarmee derentevoet (TIN)variabele en gemengde hypotheken. De gegevens voor deze indicator variëren elke dag, afhankelijk van de rentevoet waartegen 18 banken geld lenen in deUnie Europese.Wij leggen uit hoe het werkt.

Het woord Euribor is de afkorting voorEuro Interbank Aangeboden Tarief(Europese interbancaire aanbiedingsrente) en wordt gebruikt om variabele en gemengde hypotheken te berekenen. Deze index is geboren in 1999, hetzelfde jaar waarin de euro als munteenheid in Europa begon te worden gebruikt.

Vóór deze indicator werden andere gebruikt, zoals deAiboro de Fiborals referentie voor variabele typen. Sinds de oprichting is het echter de meest gebruikte index voor variabele hypotheken. Voor het berekenen van de afbetalingstermijn van variabele hypotheken kan gebruik worden gemaakt van drie soorten Euribor: per kwartaal, per half jaar of per jaar. De meest gebruikelijke is dat de toetsing van hypothecaire leningen jaarlijks wordt uitgevoerd.

Overweegt u te kopen, heeft u al besloten?
dan kunnen wij u helpen

Bereken uw hypotheek

Hoe wordt de Euribor berekend?

De Euribor wordt verkregen na de18 bankendie deel uitmaken van het European Money Markets Institute (EMMI) delen de gegevens over de rentevoet waartegen ze hun interbancaire leningtransacties van meer dan 20 miljoen euro hebben afgesloten. Met deze gegevens kan de adviseurWereldwijd RateSet-systeemgooi de 15% van de hoogste tarieven en de 15% van de laagste tarieven weg, bereken het gemiddelde en rond de gegevens af op drie decimalen. Het resultaat zijn de dagelijkse Euribor-gegevens die elke dag worden gepubliceerd op12.00 uur (Spaanse tijd).

Dit proces wordt elke werkdag uitgevoerd. Als de maand voorbij is, krijg je demaandelijkse euribordat is wat wordt gebruikt om hypotheektermijnen te herzien.

Banken die meewerken aan de berekening van de Euribor

Duitsland:Deutsche Bank en DZ Bank

België:Belfius

Frankrijk:BNP Paribas, Natixis, Crédit Agricole en Société Générale

Spanje:BBVA, Banco Santander, CECABANK, CaixaBank

Nederland:ING-bank

Italië:Intesa Sanpaolo en UniCredit

Luxemburg:Staatsbank en Spaarbank

Portugal:Algemene stortingen in contanten

Verenigd Koninkrijk:HSBC Continentaal Europa en Barclays

Welke invloed heeft de huidige waarde van de Euribor op hypotheken?

De Euribor-gegevens worden gebruikt om het aandeel van de te berekenenvariabele hypothekenen van degemengde hypotheken, wanneer de laatste zich in hun variabele bereik bevinden. Volgens het hypotheekcontract kan de vergoedingsherziening elke worden gedaandrie, zes of zoete maandenDit punt is erg belangrijk omdat elke gebruiker alleen wordt beïnvloed door de stand van de Euribor op het moment dat hij aan de beurt is om zijn quota te herzien.

Bij de herziening van de variabele hypotheek kunnen we ons in drie situaties bevinden:

  • Als in de maand waarin u de hypotheek moet herzien de Euribor-gegevens hoger zijn dan de maand waarin u de vorige beoordeling heeft gedaan;je maandbedrag gaat omhoogtotdat u aan de beurt bent om uw lening te herzien.
  • Als daarentegen op dat moment de Euribor-gegevens lager zijn dan die van de vorige revisie, uw volgendevergoedingen zullen lager zijn.
  • De derde en laatste situatie is dat de Euribor-gegevens gelijk zijn, dan blijven de quotagegevens behouden;het gaat niet omhoog en ook niet omlaag. Deze nieuwe vergoeding wordt door de gebruiker betaald totdat hij aan de beurt is om zijn hypothecaire lening te herzien, waarna dezelfde handeling wordt herhaald.

Wat betekent het dat de Euribor positief is?

Dat de Euribor erin zitpositiefDit betekent dat aan het verschil dat de variabele hypotheek is overeengekomen, de Euribor-gegevens moeten worden toegevoegd op het moment van herziening. Omdat dit een positief gegeven is, zal de maandelijkse betaling die de persoon met een hypotheek moet betalen hoger zijn dan wanneer deze gegevens negatief waren geweest. Als het verschil bijvoorbeeld 0,99% is en de Euribor die maand is afgesloten op 0,53%, is de TIN waarmee de hypotheekbetaling wordt berekend 1,52%.

Wat betekent het dat de Euribor negatief is?

Als de Euribor binnen isnegatiefDit is goed nieuws voor mensen met hypotheken, want dit betekent dat u een lagere maandlast op uw hypotheek betaalt. In dit geval moeten de Euribor-gegevens worden afgetrokken van het vaste verschil dat u met de bank bent overeengekomen, waardoor de TIN wordt verlaagd. Als het verschil bijvoorbeeld 0,99% is en de Euribor op het moment van de leningherziening -0,254% is, is de TIN waarmee de hypotheekbetaling wordt berekend 0,736%.

Hoeveel gaat de Euribor stijgen?

Het is onmogelijk te voorspellen hoe de Euribor van maand tot maand of over een jaar zal fluctueren. Ditindicator is erg gevoeligtot de macro-economische gegevens die in Europa voorkomen en tot alles wat met economisch beleid te maken heeft.

In het algemeen geldt de Euriborbeweegt gewoonlijk elk jaar in een percentage van 0,5%. Dit betekent dat het over het algemeen het hele jaar door met 0,5% stijgt of daalt, maar in 2022 was het het eerste jaar waarin deze indicator deze barrière heeft overwonnen en de fluctuatie bedroeg meer dan 2,5%.

Historische evolutie van de Euribor: minima en maxima

Alles over de Euribor: dagelijkse en historische waarde | iBesparingen (1)

De eerste Euribor-gegevens werden geregistreerdjanuari 1999, op dat moment begon de indicator zijn reis op 3,062%. Het eerste positieve record was in augustus 2000, toen de indicator 5,248% bedroeg, deze gegevens werden verkregen midden in de dotcom-crisis. Acht jaar later, in juli 2008, zou het opnieuw een nieuw record vestigen met 5,393%, samenvallend met de wereldwijde economische crisis en de daling van deLehman Brotherspas een maand later.

Vanaf dat moment daalde de Euribor geleidelijk, in maart 2009 bereikte hij 1.090%, voor het eerst in zijn geschiedenis zakte hij onder de 2%. Het bleef op dit niveau tot april 2011, toen het met 2,086% weer boven de 2% uitkwam. Negen maanden later daalde het echter weer en bleef het onder de 2%Euribor vrije valwat een nieuwe mijlpaal zou betekenen in februari 2016, aangezien het de eerste keer zou zijn dat het negatieve gegevens registreerde, namelijk -0,008%.

De Euribor is geweest6 jaar en twee maanden negatief, met name van februari 2016 tot april 2022, de maand waarin hij 0,013% boekte. Gedurende deze tijd registreerde de index opnieuwnog een record, maar deze keer negatief: in januari 2021 bereikte het dieptepunt met -0,505%. De trendbreuk deed zich voor in april 2022 en viel samen met de invasie van Oekraïne en de eerste inflatiecijfers met dubbele cijfers.

Heeft u hulp nodig van een expert?

Onze experts analyseren uw dossier, leggen alle aanbiedingen uit en onderhandelen gratis en vrijblijvend voor u over de beste voorwaarden bij meer dan 20 bankentiteiten.

Veel voorkomende vragen

Hoe vind je de beste hypotheek met vaste rente?Hoe bereken ik mijn hypotheekrenteaftrek?Vaste of variabele hypotheek, wat is beter?Hoe bereken je de kosten van een hypotheek?Is het de moeite waard om de hypotheek over te sluiten?Zijn gemengde hypotheken het beste alternatief?Hoe vind je de beste hypotheek met vaste rente?

FAQs

Wat gaat de Euribor doen in 2023? ›

De Europese Centrale Bank gaat de beleidsrente op 2 augustus opnieuw verhogen, in de strijd tegen de hoge inflatie. Het belangrijkste tarief gaat dan met 0,25% omhoog, waarmee de rente uitkomt op 3,75%. Dit een evenaring van het renterecord van de centrale bank uit 2000.

Wat gaat er gebeuren met de Euribor rente? ›

Korte rente: geldmarkt - Euribor

De laatste keer dat de Europese rentes verhoogd werden was op 2 februari 2023. De volgende monetaire beleidsvergadering van de ECB staat gepland op 16 maart 2023. De verwachting is dat ze de rentes dan opnieuw met 0,5% zullen verhogen.

Hoe hoog wordt de Euribor? ›

Soort Euribor28-07-202324-07-2023
1 weeks Euribor3,465%3,401%
1 maands Euribor3,585%3,475%
3 maands Euribor3,725%3,716%
6 maands Euribor3,958%3,972%
1 more row

Hoe komt Euribor tot stand? ›

Euribor komt door tussenkomst van een groot aantal Europese banken tot stand. Daarnaast zijn er externe invloeden. Zoals economische omstandigheden: groei economie, hoogte inflatie, kredietwaardigheid van banken, onderling vertrouwen en het consumentenvertrouwen.

Waarom stijgt Euribor niet? ›

De reden dat de Euribor rentes met de kortste looptijden nog niet van de plaats komen, ligt bij de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB heeft - ondanks de historisch hoge inflatiecijfers - de rentes nog niet verhoogd. Dat houdt onder andere in dat banken nog steeds rente moeten betalen als ze geld bij de ECB stallen.

Hoe ver stijgt Euribor? ›

Dat de rentes snel stijgen, blijkt dus zeker ook uit de ontwikkeling van deze Euribor rentes. Aan het begin van 2022 waren alle Euribor rentes nog negatief. Op dit moment bedraagt de 12-maands Euribor rente al ongeveer 2,7%. Een stijging van ruim 3% in minder dan een jaar!

Wat doet de variabele hypotheekrente in 2023? ›

Voor de variabele hypotheekrente is op dit moment een heel lichte stijging te zien. We verwachten dat die stijging nog even doorzet. Bij de langere rentevaste periodes zagen we eerder een lichte daling; deze rentes zullen waarschijnlijk hooguit licht stijgen.

Wat doet de rente in 2024? ›

In 2024 verwachten zij dat de prijzen verder omlaag gaan met 4%. De hypotheekrente kan licht dalen, maar blijft per saldo hoog. Er worden naar verwachting niet 1% (eerdere verwachting), maar 5% minder huizen gekocht in 2023.

Wat doet de rente de komende jaren? ›

Zij verhoogde de officiële rentetarieven fors. Eind juli 2022 stond het belangrijkste beleidstarief van de ECB, de depositorente, nog op -0,5%. Inmiddels is dat 3,5%. Wij denken dat er de komende maanden nog één renteverhoging zal volgen en gaan ervan uit dat de depositorente in juli een piek zal bereiken van 3,75%.

Hoe bereken je de Euribor rente? ›

Bij het berekenen van Euribor wordt van alle opgegeven rentepercentages door aangesloten banken de hoogste en laagste 15% verwijderd. Van de overgebleven data wordt het gemiddelde berekend tot op 3 decimalen nauwkeurig. Dit wordt dagelijks opnieuw uitgevoerd en vervolgens gepubliceerd door Reuters.

Is inflatie gunstig voor hypotheek? ›

Inflatie kan gunstig zijn voor je hypotheek: zo hard krimpen je woonlasten in 10 jaar…. als loonstijgingen van 4,5% normaal worden. Vanwege hoge inflatie neemt de druk om lonen te verhogen ook flink toe. Een neveneffect hiervan is dat hypotheekschulden makkelijker te dragen zijn, als de rente voor lange tijd vastligt.

Wat is de 1 maands Euribor? ›

Het is het gemiddelde rentetarief waarop de beste banken zeggen bereid te zijn elkaar leningen in euro's te verstrekken. De 1 maands Euribor wordt vastgesteld op de voorlaatste werkdag van de maand.

Welke bank heeft de hoogste rente? ›

Wat zijn de hoogste spaarrentes?
Top 10 hoogste spaarrente - alle spaarrekeningen
Bunq - Easy Savings - spaarrekening2,46%info
Yapi Kredi - Euro-plus spaarrekening2,33%info
BUX - Rekening2,30%info
Scalable Capital - PRIME+ rekening2,30%info
8 more rows

Hoe hoog is de rente die banken aan de ECB moeten betalen? ›

Vervolgens kondigde de ECB op 8 september 2022 aan om de rente nogmaals te verhogen, met maar liefst 75 basispunten (driekwart procent). Daarna volgden in december 2022, en in februari, maart, mei en juni 2023 nieuwe renteverhoging. Per 21 juni staat de ECB rente op 3,50%.

Waar staat Euribor voor? ›

Euribor staat voor Euro Interbank Offered Rate. Voor zakelijke rekening courant kredieten hanteren we het variabele 1 maands gemiddeld Euribor. Dit is het gemiddelde rentetarief waartegen een groot aantal Europese banken elkaar kortlopende financieringen in euro's verstrekt.

Wat doet rente 2023? ›

In juli 2023 zal de ECB het depositotarief verhogen naar 3,75%, terwijl dit rentetarief in juli 2022 nog -0,5% was. Dit om een recessie te voorkomen. Bokeloh voorspelt dat de korte hypotheekrente zal stijgen in lijn met de verhogingen.

Hoe hoog is de rente 2023? ›

Wettelijke rente 2% hoger vanaf 1 juli 2023

Omdat de wettelijke rente stijgt van 4% naar 6%, wordt de maximale rente automatisch 14%. De wettelijke rente is gekoppeld aan de renteontwikkeling in de markt. Het is voor kredietverstrekkers duurder geworden om geld in te kopen.

Wat verandert er in 2023 hypotheek? ›

Maximale hypotheekrenteaftrek in 2023 is 37%

In 2023 is het aftrekpercentage 36,93%, dat was 40% in 2022. Het percentage van de hypotheekrenteaftrek is daarmee voor iedereen gelijk ongeacht de hoogte van je inkomen.

Wat gaat de hypotheekrente doen 2024? ›

In 2024 verwachten zij dat de prijzen verder omlaag gaan met 4%. De hypotheekrente kan licht dalen, maar blijft per saldo hoog. Er worden naar verwachting niet 1% (eerdere verwachting), maar 5% minder huizen gekocht in 2023.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mrs. Angelic Larkin

Last Updated: 12/31/2023

Views: 6555

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mrs. Angelic Larkin

Birthday: 1992-06-28

Address: Apt. 413 8275 Mueller Overpass, South Magnolia, IA 99527-6023

Phone: +6824704719725

Job: District Real-Estate Facilitator

Hobby: Letterboxing, Vacation, Poi, Homebrewing, Mountain biking, Slacklining, Cabaret

Introduction: My name is Mrs. Angelic Larkin, I am a cute, charming, funny, determined, inexpensive, joyous, cheerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.